Nieuw Amsterdam: een webstek met ruimte voor de stad, het land, vernieuwende ideeen en met ruimte voor reizen, geschiedenis en dromen.

Sunday, September 17, 2006

Nieuw Amsterdam

Nieuw Amsterdam

"tussen droom en daad staan wetten in de weg..."

Er was een tijd waarin Nederlanders verbeelding hadden en ze niet alleen durfden te dromen maar ook durfden te investeren in het onbekende en het ongewisse. Een tijd waarin verandering werd gezien als een kans en niet als een bedreiging. In die tijd ondernamen de Hollanders reizen naar alle uithoeken van de wereld, om de mogelijkheden daar te verkennen en de kansen die het nieuwe bood te verkennen. Amsterdam was de drijfende kracht achter deze ontdekkingszin.

Vandaag de dag is Amsterdam een saaie stad geworden waar de aanleg van een metro of de bouw van een brug direct allerlei behoudende krachten oproept. Amsterdam lijkt een bange stad geworden met weinig ondernemingszin.Deze blog streeft naar een Amsterdams reveil.
Deze blog steeft naar Nieuw Amsterdam. Een stad die het avontuur niet schuwt en die de kansen die er liggen benut.